Nowe osiedle mieszkalne w Bełchatowie -110ha

Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej dla powstającego osiedla mieszkaniowego Ludwików w Bełchatowie, w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku północnym.

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe Białystok

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe to Białostocki zespół budynków przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 10. W skład centrum wchodzą następujące obiekty PKS Białystok, Galeria Handlowa, Kaufland oraz stacja obsługi Autobusów.