Obsługa placu budowy urządzenia wiertniczego na trasie S19

Moc przyłączeniowa 21MW 110kV/15kV

Przedmiotem prac projektowych na napięciach SN i nn:

  • Rozdział energii SN od stacji WN/SN
  • Stacje transformatorowe stacjonarne i mobilne SN
  • Rozdział energii nN
  • Kanalizacja kablowa średniego i niskiego napięcia
  • Oświetlenie terenu placu budowy