Nowe osiedle mieszkalne w Bełchatowie -110ha

Lokalizacja

Bełchatów

Powierzchnia

100ham2

Data

2011

Status

Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Zakres

Projekt 4 stacji transformatorowych, 3,3 km sieci SN,11,7km sieci nn, 10km sieci oświetlenia ulicznego 8,6km sieci telekomunikacyjnej

Architekt

Tobin

Inwestor

Miasto Bełchatów

Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej dla powstającego osiedla mieszkaniowego Ludwików w Bełchatowie, w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku północnym.