Projekt budowy budynków wielorodzinnych

Lokalizacja Glogera.

Architekt: ION Architekci