Obsługa placu budowy urządzenia wiertniczego na trasie S19

zdjęcie poglądowe

Moc przyłączeniowa 21MW 110kV/15kV Przedmiotem prac projektowych na napięciach SN i nn: Rozdział energii SN od stacji WN/SN Stacje transformatorowe stacjonarne i mobilne SN Rozdział energii nN Kanalizacja kablowa średniego i niskiego napięcia Oświetlenie terenu placu budowy